Een groot voordeel

Een brandweervrijwilliger in uw bedrijf zorgt ervoor dat u een goed opgeleide en geoefende medewerker in dienst heeft, die binnen uw bedrijf extra ogen en oren biedt op het gebied van (brand)veiligheid. Een brandweervrijwilliger is opgeleid tot het levensreddend handelen, het ontruimen en het uitvoeren van brandbestrijding en is daardoor vaak extra gemotiveerd om bedrijfshulpverlener te worden. Op verzoek van de opgeleide vrijwilliger kan de brandweer een officieel BHV-certificaat verstrekken.

 

  • Het beschikbaar stellen van brandweervrijwilligers is een vorm van maatschappelijk ondernemen waar u trots op kunt zijn!
  • Een brandweervrijwilliger kan binnen uw bedrijf ook optreden als BHV’er. 
  • U haalt belangrijke kennis in huis met betrekking tot brandveilig­heid.
  • Uw medewerker heeft een goede fysieke conditie en wordt hier regelmatig op gecontroleerd. 
  • Een functie bij de brandweer draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling: bijvoorbeeld werken in teamverband.

Beschikbaar

De brandweer heeft omgekeerd ook uw hulp en medewerking nodig bij het beschikbaar stellen en motiveren van mensen voor deze belangrijke maatschappelijke taak. Brandweer Akkrum-Nes werkt volledig met vrijwilligers die op basis van vrije instroom vanuit huis of werk opgeroepen worden. Het werk van een brandweervrijwilliger is zeer gevarieerd. Natuurlijk is de brandweer er om branden te blussen. Maar de brandweer doet meer. Of het nu gaat om het bevrijden van mensen bij verkeersongevallen, liftinsluitingen, stormschade, waterongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, reddingen op hoogte of het redden van dieren in nood, de brandweer staat 24 uur per dag paraat. Naast de basis brandweertaken kan een vrijwilliger ook een specialistische taak hebben, zoals chauffeur, pompbediener, bevelvoerder of bediener van het redvoertuig.


In de avonduren worden brandweervrijwilligers geschoold en tweewekelijks is er een oefenavond. Natuurlijk zorgen de brandweervrijwilligers ervoor dat zij hun werk bij de brandweer goed kunnen combineren met hun dagelijks werk. Indien nodig maken de vrijwilligers met u, als werkgever, afspraken over de inzetbaarheid. Inmiddels weten we wat voor werkgevers belangrijke vragen zijn.

 

Klik hier voor het downloaden van de informatiefolder voor werkgevers

‘Onze vrijwilliger is een geweldige preventiemedewerker. Hij ziet gevaren op de werkvloer veel eerder.

Daarnaast zie ik het ook als onze bijdrage aan een sociale en veilige samenleving.’